עיתונות

אוהבים ערבים

ריקוד\דיבור 4 מאי 2014

הארץ, 21 אוגוסט 2013

ריקוד\דיבור 24 אוגוסט 2013

הבמה 21 אוגוסט 2013 

The Jerusalem Post אוגוסט  2013

הארץ, 8 אוקטובר 2013

המבכרת, 21 אוגוסט 2013

Midnight East, דצמבר 2013

הבמה, 9 דצמבר 2013

עכבר העיר, 7 דצמבר 2013

The New York Times, מרץ 2015

Oregon Artswatch, מרץ 2015

Tanz International  2014


פולחן האביב

Midnight East, 29 AUGUST 2013

הבמה, 22 פברואר 2012

ריקוד\דיבור אורה ברפמן, 18 פברואר 2012

Midnight East, 2 DECEMBER 2013תנועה מגונה

http://www.parshan.co.il/index2.php?id=10678&lang=HEB

נדב צלנר והלל קוגן- מופע משותף (אורה ברפמן)